null

Park/Fasad

Läs mer

null

Aktivitetsanläggningar

Läs mer

null

Infrastruktur

Läs mer

null

Industri/Verkstad

Läs mer

Vi erbjuder armaturer till offentliga & krävande miljöer:

  • Park och fasad – skapa unika miljöer med ljusinstallationer i parker och på fasader
  • Infrastruktur och kommunikation – skapa trygga och trevliga utemiljöer med rätt ljusinstallationer
  • Aktivitetsanläggningar – skapa unik stämning och öka trivseln med ljusinstallationer på badanläggningar, idrottsparker och lekplatser mm.
  • Industri och verkstad – öka säkerheten, funktionen och trivseln i utsatta miljöer med rätt ljusinstallation