Konstverk med hjälp av Gobo Projector vid T-stn Norsborg

Konstnären Raha Rastifard har vid T-stn Norsborg skapat konstverket ”Hyllning till rörelse” där hon använt vår Gobo Projector. Läs mer om projektet här.