Handledare – En del av Brightline Public Area

Nu släpper vi en ny folder på vår Brightline Handledare som är en produkt som innefattar komplett leverans av handledare med integrerad belysning. Handledaren används för att belysa och skapa visuell vägledning på platsen som gångvägar, trappor, ramper och på platser där ledstång är nödvändig. Se foldern nedan och kontakta oss om du har några frågor.