Lighting Design Laboratory – KTH

Fergin var en av leverantörerna till KTHs uteverkstad. 16 studenter, 3 fokusområden, 4 nätter och mycket utrustning.
Läs mer här:
https://www.facebook.com/lightinglaboratorykth/photos/pcb.1451924895014274/1451916608348436