Zhaga Book 18

Nu finns ett urval av Meyers armaturer med Zhaga book 18 som tillval. Vi har därför uppdaterat våra produktblad för dessa armaturer för att underlätta vid beställning.

  • Monospace
  • Monoflood 2, 3 & 4
  • Monospot 3 & 4
  • Monospot Gobo