Byggvarubedömningen

Nu är även vår Superlight Nano 5 bedömd hos Byggvarubedömningen och med bedömningen Accepteras.
Vi ansöker om bedömning av våra produkter kontinuerligt vartefter vi får en förfrågan.

Hör av dig till oss om det är någon armatur som du behöver ha bedömd.