Aktivitetsanläggningar

Här hittar du referenser från aktivitetsanläggningar. Vi har satt ljus på torg, badanläggningar, idrottsparker och lekplatser mm, som bidrar till en ökad trivsel och funktion.

Sjöbo Aktivitetspark

Ort: Sjöbo
Armatur: Nightspot B, Meyer.
Ljusdesign: Lars-Magnus Olsson, ÅF.
Foto: Lars-Magnus Olsson

Nightspot B

Gullingeparken

Ort: Tensta
Armatur: Monospot, Nightspot Gobo B, Meyer
Ljusdesign: Light Bureau AFRY, Stockholm
Foto: Sten Jansin

Monospot 

Nightspot Gobo B

Albanova Utegym

Ort: Stockholm
Armatur: Monospot 3, Meyer.
Ljusdesign: Christina Björklund, Sweco.
Installatör: Assemblin
Foto: Hans Österman

Monospot 3

Bergsjön

Ort: Göteborg
Ljusdesign: ÅF, Parviz Dadgostar
Installatör: Elect Service AB
Armatur: Nightspot A2 & Fluxa, Meyer
Fotograf: Kristian Lantz, Fergin

Nightspot A2

Fluxa

Hammarbadet

Ort: Göteborg
Ljusdesign: ELK Göteborg
Installatör: Elektrocentralen
Armatur: Genf, Norka; (Nano 2, Meyer)
Fotograf: Kristian Lantz, Fergin

Nano 2

Genf