Byggvarubedömningen bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Vi ansöker om bedömning av våra produkter kontinuerligt vartefter vi får en förfrågan. Armaturerna nedan har bedömningen Accepteras.