Byggvarubedömningen bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Vi ansöker om bedömning av våra produkter kontinuerligt vartefter vi får en förfrågan. Armaturerna nedan har bedömningen Accepteras.

Meyer

Ecoscape LED
Ecospot
Ecoline LED
Expolux
Fluxa Mini
Highrise
Monoflood 2
Monoflood 3
Monoflood 4
Monospot 1
Monospot 2
Monospot 3
Monospot 4
Nanocube

Nightspot A LED GOBO
Nightspot B LED GOBO
Nightspot B LED
Nightspot A2 8 983
Nightfocus LED
Superlight Compact
Superlight Nano 1
Superlight Nano 2
Superlight Nano 3
Superlight Nano 4
Superlight LED 1
Uplight 260
Uplight 180
Upline 600 LED

Norka

Basel LED
Bern LED
Bitburg LED
Brünn LED
Dublin LED
Erfurt LED
Lugano LED
Phalanx 430 LED
Phalanx 620 LED
Phalanx 115 LED
Phalanx 200 LED
Talon M1 LED
ZUG LED

Brightline

Brightline Profil 250