Byggvarubedömningen bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Vi ansöker om bedömning av våra produkter kontinuerligt vartefter vi får en förfrågan. Armaturerna nedan har bedömningen Accepteras.

Meyer

Ecoscape
Ecospot
Ecoline
Ecoline Mini
Expolux
Fluxa Mini
Highrise
Monoflood 1
Monoflood 2
Monoflood 3
Monoflood 4
Monospot 1
Monospot 2
Monospot 3
Monospot 4
Nightfocus

Nanocube
Nightpath
Nightspot A GOBO
Nightspot B GOBO
Nightspot B
Nightspot A2
Superlight Compact
Superlight Nano 1
Superlight Nano 2
Superlight Nano 3
Superlight Nano 4
Superlight 1
Superlight 3
Uplight 260
Uplight 180
Upline 600

 

Norka

Basel
Bern
Bitburg
Brünn
Dublin
Erfurt
Lugano
Luzern
Phalanx 430
Phalanx 620
Phalanx 115
Phalanx 200
Talon M1
Zug
Zug AL

Brightline

Brightline Profil 250