Miljö

Fergins miljöarbete

Vårt arbete gällande Miljö och hållbarhet innefattar bl.a. att vi löpande registrerar våra armaturer hos Byggvarubedömningen. Därigenom får vi ett externt godkännande att de produkter vi levererar håller en godkänd miljöstandard. Dessutom är vi som företag anslutna till Worldfavor där vi löpande kan utvärdera personalens välmående samt våra CO² utsläpp. Vi är även anslutna till Elkretsen och  FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen) för att ta ansvar när det gäller sista delen i en produkts och dess förpacknings livscykel.

Våra ägare Indutrade har som mål att samtliga deras företag skall vara CO² neutrala senast 2030, detta är vårat övergripande mål.  

Länkar:
https://www.ftiab.se/
https://byggvarubedomningen.se/
www.worldfavor.com