Externt överspänningsskydd 10kV

Fergin rekommenderar att externt överspänningsskydd används för att skydda armaturerna mot överspänning. Armaturerna har ett internt överspänningsskydd (se armaturens datablad) men detta kan behöva kompletteras.
Antal överspänningsskydd skall dimensioneras av installatör och meddelas oss vid beställning. Om beställning enligt offert görs utan definierat antal levereras beställningen utan externt överspänningsskydd.
För ytterligare information gällande överspänningsskyddet klicka här nedan: