Branschorganisationer och samarbetspartners

 


Fergin Sverige AB ingår sedan september 2015 i Indutrade AB

 


Fergin Sverige är anslutet till två organisationer som hanterar producentansvaret inom vår bransch.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (före detta REPA), är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. De erbjuder alla företag tillgång till det rikstäckande återvinnings-systemet av förpackningar.

Läs mer på deras hemsida.

 

El-Kretsen är näringslivets servicebolag och har som uppgift är att uppfylla producentansvaret inom elektriska och elektroniska produkter samt batterier. De vänder sig till de företag som tillverkar eller säljer produkter som omfattas av de lagstiftningar som vi drivs av. El-Kretsen erbjuder företag som omfattas av lagstiftningen ett kollektivt insamlingssystem där företagen tar del av den infrastruktur som El-Kretsen skapat tillsammans med kommunerna.

Läs mer på deras hemsida.

 

Belysningsbranschen är en branschförening för Sveriges tillverkare och importör av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter, där branschsortimentet utgörs av belysningsprodukter för offentlig miljö. Föreningen har som verksamhetsmål att skapa intresse, sprida kunskap och verka för ökad kvalitet på belysning i den offentliga miljön.

Läs mer på deras hemsida.

 


Svenska Belysningssällskapet är en ideell förening med cirka 500 medlemmar, med sitt huvudsäte i Stockholm. Sällskapet anordnar föreläsningar och studiebesök vid intressanta beylsninganläggningar.

Läs mer på deras hemsida.

 


Sydljus har sitt säte i Malmö och är främst verksamma i Sydsverige. Sällskapet bildades 1959 och arrangerar bland annat föredrag och studiebesök med tyngdpunkt på nya rön och erfarenheter inom ljusteknik och ljusanvändning.

Läs mer på deras hemsida.

 

Västsvenska Belysningssällskapet, VSB, bildades 1979 och har sitt huvudsäte i Göteborg. Sällskapet fungerar som ett öppet forum för informella kontakter mellan alla yrkeskategorier med ett stort intresse för belysningsfrågor.

Läs mer på deras hemsida.

 


Tidningen Ljuskultur är en facktidskrift som informerar och inspirerar alla som yrkesmässigt arbetar med belysning för den offentliga miljön. Tidningen bevakar händelserna i en branch, som står inför nya spännande möjligheter, både tekniskt och gestaltningsmässigt.

Läs mer på deras hemsida.

 


IALD, International Association of Lighting Designers, är en internationell organisation för ljusdigners

Läs mer på deras hemsida.

 


PLDC är ett internationell konvent för ljusdesignföretag som hålls i Rom vartannat år.

Läs mer på deras hemsida.

 


Tillväxt Motala har drygt 250 medlemsföretag och arbetar för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för Motalas bästa, stärka framtidstro och vi-känsla. Föreningen har som mål att samla näringslivet, kommunen och andra aktörer för att offensivt och långsiktigt bidra till att det ska vara bra att verka, bo och leva i Motala kommun.

Läs mer på deras hemsida.