Armaturer från Brightline

Vårt eget sortiment, som vi samlar under varumärket Brightline, består av handledare med integrerad belysning, stolpar, markrör, anpassade tillbehör och ett profilsystem som förutom belysningsarmaturer även kan integrera högtalare och CCTV-utrustning.